Nhà sản xuất bột thạch anh/ silic ( Cát thạch anh, cát silic)

   

   
        
Slide dưới 1
Slide dưới 2
slide dưới 3

Bột thạch anh 600 mesh, 800 mesh

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bột thạch anh 325 mesh, 400 mesh

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bột thạch anh 140 mesh, 200 mesh

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Cát thạch anh 0,7-1,2 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Cát thạch anh 0,3-0,7 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Cát thạch anh 0,1-0,3 mm & 0,1-0,4 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bột silica 600 mesh & 800 mesh

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bột silica 325 mesh & 400 mesh

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bột silica 140 mesh & 200 mesh

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Cát silic 0,7- 1,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Cát silic 0,3-0,7 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Cát silic 0,1-0,3 mm & 0,1-0,4 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

HANOREF CO.,LTD

No 7, Lane 230/118 Upper Dinh Cong Thuong, Hoang Mai District, Ha Noi City, Viet Nam

Whatsapp/Mobile : 0932234546

Email: info@hanoref.com                       hanorefbc@gmail.com

 

^ Về đầu trang